Сексторшън!

Сексторшън (Sextortion): форма на сексуално изнудване, при което снимки или видео със сексуално съдържание, се използват за насилственото принуждаване на непълнолетни лица да изпъляват извратени сексуални желания на педофили. Това е престъпление, което е широко разпространено сред педофилите по света.

Ако Вие или някой, който познавате, е станал жертва на такова престъпление, може да се свържете със сектор Киберпрестъпност при ГДБОП-МВР на адрес www.cybercrime.bg